kayıt

ağzı burnu yerinde

  1. 1
    Oldukça güzel, yakışıklı (kimse).