kayıt

ağırlık vermek

  1. 1
    1. Bir kimseye sıkıntı vermek. Yük olmak
    2. Bir şeye önem vermek, öncelik tanımak.