kayıt

adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister

  1. 1
    ''Söz konusu kimsenin yetişip topluma yararlı olması için daha çok uzun zaman çalışması gerekir.''anlamında.