kayıt

parlaklık

  1. 1
    * *

    kaynaktan çıkan ışığın göz vb. alıcıda yaptığı etki.