kayıt

zar teorisi

  1. 1
    *

    Bu kuram, Makro evren ile mikro evren açıklamaları arasındaki bağdaşmazlığı çözüme ulaştırabilmek için ortaya atılmış olan Sicim teorisinin sonraları daha kapsamlı bir şekle bürünmüş halidir.

    Sicim teorisinden aykırı olarak parçacıklar birer ip yahut lastik şeklinde değildir. farklı boyutlarda büzüşebilen, yine bu büzüşmeler ile farklı verenler oluşturabilen ince zarlar halindedir. Bu membranlar bir araya gelerek dimensiyonları ve evrenleri oluşturur.