Dünyaya kazık çakmış

  1. 1
    *

    Ortalama insan ömrünün epey üzerinde bir yaşam süresi olan insanlar için kullanılan deyim.
  2. 2
    zorlu dönemleri kötü bir şekilde atlatsa bile hayata devam eden insanlar için denen deyim.