kayıt

rene descartes

 1. 1
  * *

  fransız filozof. düşünüyorum öyleyse varım sözünün sahibi. başka sözü yokmuş gibi buradan yola çıkarız hep, kendisini anarken.
 2. 2
  rönesans sonrası filozofu.

  insan ve doğanın en baştan keşfedildiği bir zaman dilimi olan rönesans döneminde ortaya çıkan tüm farklı düşünceleri felsefi bir sistemde toparlayan ilk filozof descartes'tır. düşünce yapısı bakımından kendinden çok çok önceleri yaşamış olan sokrates'le büyük benzerlikler gösterir. örneğin ikisi de rasyonalisttir. bir başka deyişle, doğru bilgiye yalnızca akıl ile ulaşılabileceğini savunurlar.

  descartes bunun yapında şüpheci bir düşünce yapısına sahiptir. tüm olaylara kuşku ile yaklaşır. öyle ki, bir süre sonra hayatta tek emin olduğu şeyin, "her şeyden kuşku duymak" olduğunun söyler. ve daha sonra eğer şüphe ediyorsa düşündüğünün, düşünen bir varlık olduğunun farkına varır.

  ve tüm bunların üzerine o meşhur sözünü söyler descartes: cogito, ergo sum.
 3. 3

  -- spoiler --

  Cogito, ergo sum / I think therefore I am/ Düşünüyorum o halde varım

  -- spoiler --
 4. 4
  ''En güçlü beyinler, en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir.''
 5. 5
  rte'nin en sevdiği filozoftur.

  düşünüyorum, ohalde varım. :(
 6. 6
  İnsanın Bilgiye akıl yoluyla ulaşabileceğini savunurdu.bunun yolu da tümdengelimdi.doğru bileye ulaşana kadar her şeye şüpheyle bakılması gerekliydi descartes'e göre.bir bilginin 'doğru' olması için tüm şüphelerden arınmış olması gerekliydi.descartesin içinde bulunduğu bu şüphe durumuna 'methoodik şüphe' diyoruz.
 7. 7
  günlük yaşamda " bilginin " ( duyu organlarımız tarafından elde edinilen türden bilgi ) şüphe çekici yapısını ortaya koymuştur. daha sonra, kendisine düşünüyorum öyle ise varım önermesini temel alarak insan düşünce sistemini yeniden kurmaya çaba göstermiştir.