kayıt

değerlendirmek

  1. 1
    ukde: ukdebaz

    Bir şeyi yerinde ve faydalı bir yolda kullanmak.