kayıt

iktidar

  1. 1
    güç. toplumu yöneten güç sahibi kimselerin elinde olan güç. halkın, hiçbir işe yaramaz kimselere verdiği güç.


    --! alıntı !--

    ?iktidar asla tek bir bireyin mülkünde değildir; bir gruba aittir ve grup bir arada bulunmaya devam ettiği sürece varolabilir. bir kişinin ?iktidarda? olduğunu söylediğimizde, aslında onun bir grup insan tarafından, onlar adına eyleme kudretiyle donatıldığına işaret etmiş oluruz?iktidarın kaynaklandığı grup?ortadan kalktığında, bu kişinin ?iktidarı? da yiter?

    --! alıntı !--