love

  1. 1
    the beatles'ın şarkılarında en çok kullanılmış sözcüktür. aşktır, sevmektir.
  2. görsel
    albino cassius x
    #561 | 21/12/2012 06:52
    tümünü gör