kayıt

açın karnı doyar gözü doymaz

  1. 1
    1. Bir şeyin uzun süren yokluğu açlık ve doyumsuzluk duygusuna iter insanı; bu insan hiç doymamış, aç kalacakmış gibi davranır; gözü nesnelerde kalır, o nesneleri kaybedecek sanısına kapılır. 2. ihtiraslı kişi elindekiyle yetinmez, daha fazlasını ister.