kayıt

aç at yol almaz aç it av almaz

  1. 1
    iş gördürülen kimselerden verim umuluyorsa onlar aç, yoksul ve zaruret içinde bırakılmamalı, her yönden tatmin edilmelidirler.