kayıt

feodalizm

  1. 4
    ya da derebeylik, ulusal merkezi otoriteler kurulana kadar hakim olan, otorite sahibinin sahip olduğu toprağın her türlü kullanım hakkıyla birlikte toprağın altında ve üstündekilerin de* her türlü kullanım hakkına sahip olduğu yerel düzey yönetim biçimi.

    günümüzde uygulanan modern küresel köleliğin ilkel yerel biçimidir.