kayıt

aşk

  1. 34
    insandan bağımsız olarak var olmayan olgudur. insan da toplumdan bağımsız değildir. toplum ne haldeyse, insanlar ne haldeyse, aşk da bunun yansıması olacaktır. nasıl ki eşler birbirini boğazlıyorlar diye aile yoktur diyemiyorsak, aşk yoktur da diyemeyiz. bu halde olmamıza sebep olan toplumsal bozukluğu bulup, düzeltmek gerekir. kestirip atmak değil.