kayıt

göte gelmek

  1. 4
    ejekülasyon olayının popoda nihayetlenmesi durumu için söylenen, argoda işlerin aksi gittiğini belirtmek için kullanılan sözdür.

    (bkz: göte girmek)