kayıt

ağzı havada

  1. 1
    Neler olup bittiğinden haberi olmayan, şaşkın, alık.