kayıt

ağzı bir karış açık kalmak

  1. 1
    Bir olay ya da söz karşısında şaşırıp kalmak, donup kalmak.