kayıt

açıktan açığa

  1. 1
    Herkesin gözü önünde, gizleyip saklamadan.