kayıt

açık kapı bırakmamak

  1. 1
    Bir konuda her türlü önlemi almış olmak.