kayıt

açık ağızlı

  1. 1
    Aptal görünüşlü, salak, sersem kimse için söylenir.