kayıt

türk olmak

 1. 25
  Türk olmak,
  Osmanlının borcunu ödemektir.
  Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi.
  Türk olmak,
  Kosova’da, Bosna’da, Batı Trakya’da, Makedonya’da,
  Bilmem kaç asır geçmişte kalan,
  Meselelerin hesabını vermektir; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Kıbrıs’ta, Hocalı’da, Anadolu’da, Balkanlar’da,
  Soy kırıma uğrayıp,
  Yapmadığı soy kırımla suçlanmaktır; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Türkçe’nin; Avrupa’da yasaklanmasıdır.
  Türk olmak;
  Kendini anlatamamaktır. Anlanmamaktır.
  Türk olmak,
  Avrupa’da hor görülmek,
  Türk olmak,
  Atalarım, bir sürü asır önce; Viyana’yı kuşattığı için,
  Hoş görülmemektir.
  Türk olmak,
  Napolyon gibi; Viyana’yı yakmadığı için dışlanmaktır.
  Türk olmak,
  Selanik’te; Pontus; Anıtı’nın,
  Viyana’da çiğnenen; Yeniçeri minberinin,
  Malta’da; Papaz-ın üzerine bastığı,
  Türk Bayrağı heykelinin önünden geçmektir.
  Türk olmak,
  Zordur, çetindir, eziyettir ve çiledir.
  Türk olmak,
  Üç kıtadan dönüp,
  Bir küçük yarımada’ya sığınmak,
  Türk olmak,
  Anadolu’da misafir muamelesi görmektir.
  Türk olmak,
  Sayısız imparatorluk kurmaktır.
  Türk olmak,
  Sayısız imparatorluğu, yerle yeksan etmektir.
  Türk olmak,
  Araba’ya koşulan ilk; Atın vatanın’da,
  İlk yazılı antlaşmanın imzalandığı yurt’ta,
  Yazının bulunduğu,
  Paranın icat edildiği,
  Her avuç toprağından, bereket fışkıran,
  Madenlerle bezenmiş bu cennet vatan’da,
  Kalkınabilmek için,
  Yabancı sermaye beklemektir; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Mostar’da köprü,

  Kısım:2.

  Türk olmak,
  Kerkük’te kaledir.
  İstanbul’da; Kız kulesidir; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Anadolu’da buğday,
  Çukurova’da pamuk,
  Ege’de tütün; Ege’de; Zeybek’tir.
  Türk olmak,
  Karadeniz’de fındık,
  Trakya’da ayçiçeğidir.
  Türk olmak,
  Çanakkale’de ölmektir,
  Şahadet şerbetini yudum, yudum içmektir.
  Türk olmak,
  Cephe’de, önce düşmana su vermektir.
  Türk olmak,
  Önce düşmanın yaralısını sırtında,
  Gocunmadan kendi hastanesine götürmektir.
  Türk olmak,
  Düşmanın ardından rahmet okumaktır,
  Kanlından helâllik almaktır.
  Türk olmak,
  Bürücek’te, Pozantı’da, yaylalarda, yaylamak,
  Davar gütmektir,
  Yayıkta ayran çalkalamaktır,
  Türk olmak,
  Isparta’da, Kula’da, Gördes’te,
  Nakış, nakış
  Desen, desen,
  Renk, renk halı, kilim dokumaktır.
  Türk olmak,
  Yörüklüktür, Türkmenliktir, Köylülüktür,
  Türk olmak onurluluk,
  Türk olmak büyüklüktür.
  Türk olmak,
  Kuşluk vakti, odaya rahmet dolsun diye, camı açmaktır.
  Kar yağdığında,
  Kayak yapmayı değil,
  Garibanları, evsizleri düşünmektir.
  Türk olmak,
  Fakrı zaruret içerisinde,
  Perişan bir ülkede,
  Siyonistlerin egemenliğini reddetmek,
  Sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmak,
  Yedi düvele,
  Tahtadan kılıç, ipten üzengi,
  Baş açık, ayak yalın,
  Meydan okumaktır, düşmanını ege’de boğmaktır.
  Türk olmak,
  Delikanlısını, Askere, davul-zurna ile uğurlamaktır.

  Kısım:3.

  Türk olmak,
  Vatan görevini yapmayan evlada,
  Sütünü haram kılmaktır,
  Geri dönmeyeceğini bilse’de,
  Yavrusunu, askere salmaktır.
  Türk olmak,
  Annenin,
  Oğlum şehit düştü diyerek,
  Gurur duyması,
  Diğer oğlunu’da, kınalı kuzum diyerek,
  Cepheye yollamasıdır.
  Türk olmak,
  Babanın,
  Gözyaşlarını tutması,
  Tabutuna sarılarak, vatan sağ olsun demesidir.
  Türk olmak,
  Ecdadının yaşadığı kıtlıktan dolayı,
  Çayın yanında gelen şekerin fazlasını,
  Garsona geri vermek,
  Türk olmak,
  Azığını ziyan etmekten korkmak,
  Göz hakkına, diş kirasına saygıdır.
  Türk olmak,
  Evinde ki aşı, misafiri ile paylaşmak,
  Kendi yerde yatarken,
  Misafirini döşekte yatırmaktır; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Milli maçta ağlamaktır,
  Türk olmak,
  Ayhan Işık’a; Belgin Doruğa âşık olmaktır,
  Yavuklusunu ölesiye sevmektir; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Aşkı, vatanı, dini için ölmektir, öldürmektir.
  Sevdiğinin elini tutmadan, kara toprağa girmektir.
  Türk olmak,
  Aşk şiirlerini yüreğinde hissetmek,
  Eşkiyaya türkü yazmaktır.
  Türk olmak,
  Yunus’u bilmektir,
  Aşık Veysel-i, Mevlana’yı, Hacı Bektaş-i Veli’yi,
  Hocam Ahmet Yesevi’yi sevmektir.
  Başlara taç etmektir; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Saz çalındığında, ney üflendiğinde,
  Kös dövüldüğünde, kaval çaldığında,
  Yüreğinin derinliklerinde,
  Bir sızı hissetmektir.
  Türk olmak,
  Yemen türküsüne konu olmaktır.
  Feleğe küfretmektir,

  Kısım: 4.

  Türk olmak,
  Hayatın sunduklarına nasip,
  Vermediklerine kısmet demektir,
  Her işin hayırlısına inanmaktır; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Ağlamamak için, gülmekten çekinmektir,
  Asya’da batılı, Avrupa’da doğulu diye tepki görmektir.
  Irk sözünü bilmeden yaşamaktır; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Yaratılanı; Yaratan’dan ötürü sevmektir,
  Kutsalları için, milyonların bir araya gelmesidir.
  Türk olmak,
  Tavla oynarken bile, kavga ederken,
  Kişilerin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir.
  Türk olmak,
  İlk olmaktır,
  En zayıf gününde bile dünya’ya meydan okumaktır,
  En dertli gününde bile, ufunetin,
  Bir şafakta biteceğine tevekkül etmektir.
  Türk olmak,
  Zor iştir, veballi bir yüktür,
  Türk olmak, Allah-ı tanımak,
  Resule inanmak,
  Amentüye boyun kesmektir; Türk olmak.
  Türk olmak,
  Her yağmur damlasına hamdetmek,
  Her çıkan başağa şükretmektir,
  Türk olmak,
  Medeniyetler mezarlığında dik durmaktı,
  Türk olmak,
  Dünya’ya feyiz veren,
  Atatürk olmaktır

  Ali Rıza Saygan