kayıt

ruhu güzel insanların ortak özellikleri

  1. 2
    Hümanist olmalarıdır.