kayıt

ctrl ve x

  1. 1
    soldan sağa- sağdan sola konu aramada çok kullanılacak klavye ikilisi.