Eycın Danım ile Kayısılı Geceler

  1. 253
    hayvan gibi iyi radyo programı.

    sırf bunun için alkol ortamını bırakıp sözlüğe geldim...

    altın gün iyidir iyi.