kayıt

5

  1. 2
    4 rakamından sonra 6 rakamından önce gelen rakamdır.

    beş şeklinde telaffuz edilir.