kayıt

fazla mal göz çıkarmaz

  1. 3
    her şeyin fazlası zarar sözüyle çelişen söz.