kayıt

framelerin otomatik olarak yenilenmemesi sorunsalı

  1. 2
    her bir girdi girildiğinde otomatik olarak sözlük kendisi yenilense , sözlük sürekli donma sıkıntısı yaşardı.
    burası zaten kutup donalım ne olacak diyenler için o iş öyle değil işte *