kayıt

bilik

  1. 1
    irfan. kuvvetli bir seziş ve görgüden doğan ruh uyanıklığı ve zevk olgunluğu.
  2. 2
    erkek ad. *