kayıt

uğramamak

  1. 1
    Bir yere gitmemek, orayı ziyaret etmemek anlamına gelen genelde sitemkar ifadelerde kullanılan söz.

    İşi düşmeyen akrabaların en birinci eylemi.