Acayibine gitmek

  1. 1
    yadırgamak, tuhafına gitmek.
  2. görsel
    özgür demokrat
    #876973 | 12/06/2016 01:30