laiklik

  1. 1
    dinci despotizme karşı geliştirilmiş devrim veya özgürlüğün adı.
  2. görsel
    antikaw militarist
    #602 | 21/12/2012 11:31
    tümünü gör