kayıt

fırsat her vakit ele geçmez

  1. 1
    Ele geçirilen imkan veya durumdan en iyi biçimde yararlanmak gereklidir. Çünkü insanın karşısına çok seyrek çıkar.