kayıt

damlaya damlaya göl olur

  1. 1
    Küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler.