kayıt

abdal ata binince bey oldum sanır şalgam aşa girince yağ oldum sanır

  1. 1
    Kimi görgüsüz ve eğitimsiz kimseler bir rastlantı sonucu layık olmadıkları önemli bir işin başına geçseler ya da bir mevki elde etseler, aptalca davranmaya, o yerin adamı gibi görünmeye ve böbürlenmeye başlarlar. Dahası, bunun kendi hakları olduğunu da ileri sürerler.