kayıt

abdal abdalın ne umduğunu ne bulduğunu ister

  1. 1
    Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler.