hayat bilgisi

  1. 1
    Efsanelere konu olabilecek derecede hızlı gelişen ders.

    Evliya çelebinin seyahatnamesinden:


    " ... birkaç yıl içinde hayat bilgisi beyliği büyüdü ve sınırlarını genişletti. Artık hem sosyal bilgiler hem de fen bilgisi topraklarındaydı. Kısa bir süre sonra matematik beyliğinin hükümdarının ölmesiyle yerine geçen oğlu geometriyi de topraklarına katarak sınırlarını genişletti. Bu esnada türkçe beyliği iç karışıklıklar nedeniyle hâlâ yerinde sayıyordu. Bu şekilde geçen yıllardan sonra büyük bir savaş patlak verdi; lise. Bütün beylikler varını yoğunu koydu ortaya. Savaştan en kârlı çıkan beylik ilk gelişmeye başlayan beylikti. Sınırlar yeniden çizildi . hayat bilgisi artık fizik kimya biyoloji tarih coğrafya topraklarında söz sahibiydi ve büyük bir imparatorluk olmuştu. Matematik ise hiçbir toprak alamamış fakat kendi içinde güçlenmişti. Yıllardır küçük bir beylik olarak bekleyen türkçe ise artık dil anlatım ve edebiyat topraklarında bayrağını dalgalandırıyordu... "