kayıt

ağzına sakız olmak

  1. 1
    Bir kimsenin devamlı konuştuğu bir konu durumuna gelmek, dedikodu konusu olmak.