kayıt

ağzına sakız etmek

  1. 1
    o şeyi devamlı konuşur olmak.