kayıt

ağzına bir parmak bal çalmak

  1. 1
    Bir kimseyi tatlı vaatlerle, önemsiz şeylerle oyalamak, avutmak.