kayıt

ağız kalabalığına getirmek

  1. 1
    Konu dışı sözlerle karşısındakini şaşırtıp amacına ulaşmak.