kayıt

açıkta kalmak

  1. 1
    1. Herhangi bir işe ya da kuruluşa girememek.
    2. Evsiz barksız kalmak.
    3. Çeşitli kişilere sağlanan hizmetten yoksun kalmak yararlanamamak.