kayıt

açıkta bırakmak

  1. 1
    1. Ona herhangi bir iş ya da görev vermemek.
    2. Onu evsiz barksız bırakmak.
    3. Onu çeşitli kişilere sağla nan hizmetten yoksun bırakmak.