kayıt

açık elli

  1. 1
    Cömert kimse için söylenir, eli açık.