gavat-ı meşur

  1. gavat çekişi meşhur olarak açıklanabilecek uydurma farsça tamlamadır. valilerimiz çok güzel gerçekleştirir.
  2. tümünü gör