Eycın Danım ile Kayısılı Geceler

  1. 491
    Önümüzdeki programlardan birine misafir olup 5 saat boyunca lgs soru çözümü yapmak istediğim yayın. Yunow gibi önce şu soruyu çözelim bu biraz daha duygusal demek istiyorum.