yetersizlik duygusu

  1. 6
    maddi-manevi, fiziksel-zihinsel her nasıl olursa olsun insanı bir ağaç gövdesinin içten içe çürümesi gibi çürütür. bu, krizi fırsata çevir düşüncesindeki insanlar için hırs ve beraberinde gelen kazanımlar için şahane bir zemin olsa da şahsi kanaatimce kazın ayağı öyle değil.