bir toplumun çökmeye başladığını gösteren detaylar

  1. 2
    eğitim seviyesinin gitgide düşmesidir. eğitim o kadar önemlidir ki, o kadar önemlidir işte... iyi eğitilmiş bir toplumun önünde hiçbir engel duramaz.