kayıt

cumhuriyet

  1. 1
    tcbmm nin yönetim şekli.

    --! spoiler !--

    Cumhuriyet, hükümet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının zıttıdır.

    --! spoiler !--