kayıt

yöre

  1. 1
    - Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, civar, dolay.

    - Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un.