kayıt

oğuz boyları

 1. 1
  * *

  bozok ve üçok olmak üzere iki kola ayrılırlar. bozok; yıldızhan, ayhan ve günhan olmak üzere üçe, üçok ise gökhan, dağhan ve denizhan olmak üzere üçe ayrılır.

  yıldızhan; avşar, beğ-dilli, karkın ve kızık,
  ayhan; yazır, dodurga, döğer ve yoparlı,
  günhan; kayı, bayat, alka-evli, kara-evli,
  gökhan; bayındır, çavuldur, çepni ve peçenek,
  dağhan; salur, alayundlu, eymür ve üreğir,
  denizhan; iğdir, büğdüz, yıva ve kınık,

  olmak üzere toplam 24 tanedirler.

  (kaynak: imgim.com/... )